Thursday, August 30, 2018

ความจริงประเทศไทย ตอน "ข้าฯ ราษฎรคือใคร และกำลังทำอะไรกันอยู่" โดย ส.คมเคียวและมิตรสหาย 30-08-2018


ความจริงประเทศไทย ตอน "ข้าฯ ราษฎรคือใคร และกำลังทำอะไรกันอยู่" โดย ส.คมเคียวและมิตรสหาย 30-08-2018


***ขออภัยสัญญาณอินเตอร์เนตวันนี้ไม่ค่อยดีครับ***

No comments:

Post a Comment