Tuesday, August 28, 2018

แค่เศษเงิน 300,000 ล้านบาทสามารถทำลายศาสนาพุทธและประเทศชาติที่ตัวเองเกิดได้หรือ......

แค่เศษเงิน 300,000 ล้านบาทสามารถทำลายศาสนาพุทธและประเทศชาติที่ตัวเองเกิดได้หรือ......

สามารถขายชาติได้ถึงเพียงนี้หรือ ต่างประเทศนานาชาติเขาบอกว่าประเทศไทยรับพวกมุสลิม เพื่อมาแพร่ขยายในไทย ทุกประเทศตอนนี้เขาขยะแขยงประเทศไทยมาก เงินสามารถทำลายประเทศไทยและพุทธศาสนาได้ถึงเพียงนี้หรือ นานาประเทศเขาไม่ต้อนรับศาสนาอิสลาม แต่ประเทศไทยให้เข้ามาอยู่เพราะเศษเงินนิดหน่อยเอง

ชาวโลกกำลังต่อต้านอิสลาม
เพราะศาสนาบ่มเพาะความคิดรุนแรงให้แก่ประชาชน.
การประกาศสงครามศาสนาเป็นความดีของคนมุสลิม ซึ่งคนต่างศาสนายอมรับไม่ได้
😈😈😈😈😈😈😈😈

ทั่วโลกเขารู้แล้วว่าศาสนาอิสลามเป็นภัยต่อประเทศเขา มีแต่ประเทศไทยกำลังเอาไฟเผาตัวเองอยู่ทุกวันนี้

อ่านให้จบแล้วส่งต่อ..

Finally, some actions are taken...
ในที่สุด มาถึงจุดที่สุดจะทน ประเทศแรกที่จะห้ามอิสลาม:
มาดูกันว่าโลกที่ก้าวพัฒนาไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับปัญหาความรุนแรงและอันตรายสุดขีดของศาสนาอิสลามที่ได้รุกคืบเข้าไป
• คิวบา ปฏิเสธคำขอสร้างมัสยิดแห่งแรก
• แองโกล่า ประเทศในทวีปอาฟริกานับว่าเป็นประเทศแรกที่สกัดกั้นอิสลาม
• ประเทศนอรเวย์นับว่าเป็นประเทศล่าสุดที่มีการขับชาวมุสลิมเป็นจำนวนมากออกนอกประเทศ
• ญี่ปุ่น เป็นประเทศเดียวที่ไม่ให้สัญชาติแก่พลเมืองที่นับถือศาสนาอิสลาม
• ประเทศเยอรมัน เพียงชาติเดียวในปีที่ผ่านมาที่มีการต่อต้านสุเหร่า 81 แห่ง
• ตำรวจออสเตรเลียได้จับกุมมุสลิม13คนในข้อหารวบรวมคนเข้าร่วมทำสงครามจีฮัด
• ศาลจีนได้พิพากษาจำคุกมุสลิม 22 คนเป็นเวลา 5 ถึง 16 ปี ในความผิดปลุกระดมเผยแพร่ความเกลียดชัง และได้ประหารชีวิตนักจีฮัด 8 คนในการรณรงค์แบ่งแยกดินแดน
• รัฐบาลออสเตรเลียมีแผนปรับลดเกณฑ์ของอายุในการจับกุม และตรวจค้นโดยไม่ต้องมีหมายฯสำหรับขบวนการก่อการร้าย
• หน่วยงานจีฮัดของกระทรวงมหาดไทยอังกฤษได้เตรียมที่จะนำเสนอ “การจัดระเบียบต่อต้านสังคม” ไล่พวกอิสลามที่มีพฤติกรรมสุดโต่ง ควบคู่กับการเป็นพลเมืองอังกฤษ
• สาธารณรัฐเช็ค ไม่ต้อนรับอิสลามเข้าสู่ประเทศของเขา
• การสวดมนต์ของชาวมุสลิมถูกห้ามใช้ในอาคารของรัฐบาลและโรงเรียนในซินเจียง
• อลาบามามีการแก้ไขความขัดแย้งใหม่ที่จะห้ามการอ้างถึงกฎหมายต่างประเทศซึ่งจะรวมถึงกฎหมายอิสลามด้วย
• สหพันธ์การป้องกันประเทศโปแลนด์ออกคำเตือนชาวมุสลิม ทั้ง16 จังหวัด แนะนำให้รู้จักกับกฎหมายชารีอะห์
• ได้มีมุสลิมบางคนในภาคเหนือของไอร์แลนด์ ประกาศแผนการที่จะย้ายออกจากประเทศเพื่อหลบเลี่ยงการต่อต้านอิสลาม คำประกาศดังกล่าว มาหลังจากที่การโจมตีในครอบครัวมุสลิมในเมืองเบลฟาส เมื่อการจลาจลได้บุกเข้าไปถึงบ้านของพวกเขา
• นอร์ทแคโรไลนาห้ามนำกฎหมายอิสลามมาใช้ในรัฐ
• สมาชิกรัฐสภาดัตช์ เรียกร้องให้มีการกำจัดมัสยิดทั้งหมดในเนเธอร์แลนด์
• สมาชิกรัฐสภาดัตช์ : เราต้องการทำความสะอาดประเทศของเราไม่ต้องการให้มีศาสนาอิสลามในเนเธอร์แลนด์
• สมาชิกรัฐสภาดัตช์ Machiel De Graaf พูดในนามของพรรคเพื่อเสรีภาพ (Party for Freedom หรือ Partij voor de Vrijheid)แห่งรัฐสภาดัตช์
"มัสยิดทั้งหมดในเนเธอร์แลนด์ควรจะปิดตัวลง"
ถ้าไม่มีอิสลาม:เนเธอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมที่สุด
นักการเมืองดัตช์ Machiel de Graaf ได้กล่าวกับ พรรค PVV (Party for Freedom หรือ Partij voor de Vrijheid)

ช่วยกันส่งต่อๆไปให้ได้อ่านกันทุกท่าน..ชาวพุทธชาวไทยทั้งหลายต้องตื่นรู้..หมดเวลาโลกสวยแล้ว.

Cr:ธัญญพัทธ์ พงษ์หิรัญถาวรีแค่เศษเงิน 300,000 ล้านบาทสามารถทำลายศาสนาพุทธและประเทศชาติที่ตัวเองเกิดได้หรือ สามารถขายชาติได้ถึงเพียงนี้หรือ ต่างประเทศนานาชาติเขาบอกว่าประเทศไทยรับพวกมุสลิม เพื่อมาแพร่ขยายในไทย ทุกประเทศตอนนี้เขาขยะแขยงประเทศไทยมาก เงินสามารถทำลายประเทศไทยและพุทธศาสนาได้ถึงเพียงนี้หรือ นานาประเทศเขาไม่ต้อนรับศาสนาอิสลาม แต่ประเทศไทยให้เข้ามาอยู่เพราะเศษเงินนิดหน่อยเอง

ชาวโลกกำลังต่อต้านอิสลาม
เพราะศาสนาบ่มเพาะความคิดรุนแรงให้แก่ประชาชน.
การประกาศสงครามศาสนาเป็นความดีของคนมุสลิม ซึ่งคนต่างศาสนายอมรับไม่ได้
😈😈😈😈😈😈😈😈

ทั่วโลกเขารู้แล้วว่าศาสนาอิสลามเป็นภัยต่อประเทศเขา มีแต่ประเทศไทยกำลังเอาไฟเผาตัวเองอยู่ทุกวันนี้

อ่านให้จบแล้วส่งต่อ..

Finally, some actions are taken...
ในที่สุด มาถึงจุดที่สุดจะทน ประเทศแรกที่จะห้ามอิสลาม:
มาดูกันว่าโลกที่ก้าวพัฒนาไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับปัญหาความรุนแรงและอันตรายสุดขีดของศาสนาอิสลามที่ได้รุกคืบเข้าไป
• คิวบา ปฏิเสธคำขอสร้างมัสยิดแห่งแรก
• แองโกล่า ประเทศในทวีปอาฟริกานับว่าเป็นประเทศแรกที่สกัดกั้นอิสลาม
• ประเทศนอรเวย์นับว่าเป็นประเทศล่าสุดที่มีการขับชาวมุสลิมเป็นจำนวนมากออกนอกประเทศ
• ญี่ปุ่น เป็นประเทศเดียวที่ไม่ให้สัญชาติแก่พลเมืองที่นับถือศาสนาอิสลาม
• ประเทศเยอรมัน เพียงชาติเดียวในปีที่ผ่านมาที่มีการต่อต้านสุเหร่า 81 แห่ง
• ตำรวจออสเตรเลียได้จับกุมมุสลิม13คนในข้อหารวบรวมคนเข้าร่วมทำสงครามจีฮัด
• ศาลจีนได้พิพากษาจำคุกมุสลิม 22 คนเป็นเวลา 5 ถึง 16 ปี ในความผิดปลุกระดมเผยแพร่ความเกลียดชัง และได้ประหารชีวิตนักจีฮัด 8 คนในการรณรงค์แบ่งแยกดินแดน
• รัฐบาลออสเตรเลียมีแผนปรับลดเกณฑ์ของอายุในการจับกุม และตรวจค้นโดยไม่ต้องมีหมายฯสำหรับขบวนการก่อการร้าย
• หน่วยงานจีฮัดของกระทรวงมหาดไทยอังกฤษได้เตรียมที่จะนำเสนอ “การจัดระเบียบต่อต้านสังคม” ไล่พวกอิสลามที่มีพฤติกรรมสุดโต่ง ควบคู่กับการเป็นพลเมืองอังกฤษ
• สาธารณรัฐเช็ค ไม่ต้อนรับอิสลามเข้าสู่ประเทศของเขา
• การสวดมนต์ของชาวมุสลิมถูกห้ามใช้ในอาคารของรัฐบาลและโรงเรียนในซินเจียง
• อลาบามามีการแก้ไขความขัดแย้งใหม่ที่จะห้ามการอ้างถึงกฎหมายต่างประเทศซึ่งจะรวมถึงกฎหมายอิสลามด้วย
• สหพันธ์การป้องกันประเทศโปแลนด์ออกคำเตือนชาวมุสลิม ทั้ง16 จังหวัด แนะนำให้รู้จักกับกฎหมายชารีอะห์
• ได้มีมุสลิมบางคนในภาคเหนือของไอร์แลนด์ ประกาศแผนการที่จะย้ายออกจากประเทศเพื่อหลบเลี่ยงการต่อต้านอิสลาม คำประกาศดังกล่าว มาหลังจากที่การโจมตีในครอบครัวมุสลิมในเมืองเบลฟาส เมื่อการจลาจลได้บุกเข้าไปถึงบ้านของพวกเขา
• นอร์ทแคโรไลนาห้ามนำกฎหมายอิสลามมาใช้ในรัฐ
• สมาชิกรัฐสภาดัตช์ เรียกร้องให้มีการกำจัดมัสยิดทั้งหมดในเนเธอร์แลนด์
• สมาชิกรัฐสภาดัตช์ : เราต้องการทำความสะอาดประเทศของเราไม่ต้องการให้มีศาสนาอิสลามในเนเธอร์แลนด์
• สมาชิกรัฐสภาดัตช์ Machiel De Graaf พูดในนามของพรรคเพื่อเสรีภาพ (Party for Freedom หรือ Partij voor de Vrijheid)แห่งรัฐสภาดัตช์
"มัสยิดทั้งหมดในเนเธอร์แลนด์ควรจะปิดตัวลง"
ถ้าไม่มีอิสลาม:เนเธอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมที่สุด
นักการเมืองดัตช์ Machiel de Graaf ได้กล่าวกับ พรรค PVV (Party for Freedom หรือ Partij voor de Vrijheid)

ช่วยกันส่งต่อๆไปให้ได้อ่านกันทุกท่าน..ชาวพุทธชาวไทยทั้งหลายต้องตื่นรู้..หมดเวลาโลกสวยแล้ว.

Cr:ธัญญพัทธ์ พงษ์หิรัญถาวรี

No comments:

Post a Comment