Tuesday, August 28, 2018

กลุ่มโกดังเก็บข้าวกลุ่มโรงสี รวมตัวกันออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและเปิดเผยข้อมูล

กลุ่มโกดังเก็บข้าวกลุ่มโรงสี รวมตัวกันออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและเปิดเผยข้อมูลที่ พวกโจรชั่ว มัน โยนความผิดให้ แถมยังจะปรับเป็นเงินมากมาย ถ้าไม่พร้อมเพรียงสามัคคีกันหรืออยู่นิ่งไม่ออกมาตอบโต้..ก็เสร็จพวกโจรหมาขี้เรื้อน👨🏿‍🏭👨🏿‍🏭👨🏿‍🏭👨‍🎤👨‍🎤

https://youtu.be/R4balmFd2eo

No comments:

Post a Comment