Wednesday, August 29, 2018

คำประกาศของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินคดีในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กับผู้บัญชาการทหารบกประเทศพม่า

ในรายงานคำประกาศของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินคดีในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กับผู้บัญชาการทหารบกประเทศพม่า อาจมีการคัดค้านจากประเทศจีนในองค์กรสภาความมั่นคงสหประชาชาติ (U.N.S.C.) มิให้ดำเนินคดีในศาลโลกกับประเทศพม่า การใช้คำว่า Privileged and Immunity (เอกสิทธิ์และการคุ้มครอง) ของจีนในครั้งนี้ จะมีผลต่อสภาความมั่นคงสหประชาชาติหรือไม่??? เป็นสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง

อเมริกาได้ใช้ Privileged and Immunity คุ้มครองอิสราเอลทาแล้วในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับรัฐบาลอิสราเอล และปัจจุบันคดีนั้นยังดำเนินการอยู่ในชั้นสอบสวนของศาล Judicial Conduct (กระบวนการยุติธรรม) ตามหลักเกณฑ์แห่งบังกาลอร์ (Bangalore Principles) จะถูกนำมาใช้ร่วมพิจารณาในคดีนี้หรือไม่..?

ถ้าจีนขวางกระบวนการยุติธรรมจริงๆ จะโดนกล่าวหาเป็นการ Obstruction of justice (ขัดขวางทำลายกระบวนการยุติธรรม) หรือไม่..?

เราต้องคอยติดตามกันแบบกระชั้นชิดติดขอบเวทีครับ

No comments:

Post a Comment