Wednesday, August 29, 2018

"ทักษิณ ยังตายไม่ได้"


ทางออกประเทศไทย ตอน "ทักษิณ ยังตายไม่ได้" โดย หลวงตาชู เปลี่ยนระบอบ วันที่ 26-08-2018
ดาวน์โหลด MP3.
http://www.mediafire.com/file/f6v5v6ava42i5cs/Chupong%20Theetuan%2026-08-2018.mp3

No comments:

Post a Comment