Thursday, August 30, 2018

"เหี้ยสั่งฆ่า" มาดูความอำมหิตของเผด็จการไทย ในการสั่งฆ่าคนในชาติเดียวกัน


"เหี้ยสั่งฆ่า" มาดูความอำมหิตของเผด็จการไทย ในการสั่งฆ่าคนในชาติเดียวกันกลางเมืองหลวง ใช้กล้องส่องทางไกลยังกับล่าสัตว์ในป่า

No comments:

Post a Comment

เอาล่ะสิ'กอร์ปศักดิ์'แฉ 5 ปีรัฐบาลคสช.สร้างหนี้ 2 ล้านล้านบาท!

เอาล่ะสิ'กอร์ปศักดิ์'แฉ 5 ปีรัฐบาลคสช.สร้างหนี้ 2 ล้านล้านบาท! 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:14 น.         10 ก.ค.62 - นายกอร์ปศักดิ์...