Thursday, September 13, 2018

รวมพลังไปเลือกตั้งให้ได้ประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ


รวมพลังไปเลือกตั้งให้ได้ประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ


สวัสดีมิตรสหาย.....


ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เพรียบพร้อมเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาค แต่ต้องกลายเป็นประเทศที่ยากจน มีหนี้สาธารณะมากมาย แต่ละครัวเรือนยังต้องแบกหนี้สินที่เพิ่มพูลขึ้น ประคองชีวิตรอวันล้มละลายเฉลี่ยอีกครัวเรือนละกว่าสองแสนกว่าบาท


แสดงว่าเราถูกชนชั้นปกครองเผด็จการปล้นชิงทุกอย่างของประเทศ ผ่านโครงสร้างอำนาจรัฐยังไม่พอ ยังกลืนกินรายได้ในอนาคตของประชาชนไทย เป็นการปล้นที่ซ้อนทับหยั่งรากลึกไปถึงลูกหลานของเรา โครงสร้างอำนาจรัฐเผด็จการที่กดทับประเทศเสมือนเป็นภูเขาสามลูก คือ ชนชั้นเผด็จการโบราณนั้นยอมให้ประเทศเป็นเมืองขึ้นยุคใหม่ ตั้งแต่สมัย ร. 4 ที่เสียสิทธินอกอาณาเขตให้คนต่างชาติยุคนั้น พลัดเปลี่ยนมหาอำนาจตัวใหม่ตามยุคสมัยถึงจักรวรรดินิยมอเมริกา ที่เขัามาตักตวงทรัพยากรณ์ด้านพลังงาน บ่อแก๊สและน้ำมัน ได้ขุดเจาะมากถึง 7000 บ่อ โดยที่ประชาชนคนไทยต้องใช้น้ำมันราคาแพงมากกว่าประเทศอื่น ๆ เกือบเท่าตัว แล้วยังต้องแบกรับมลภาวะผลพวงที่จะตามมา จากการประกอบการ ที่มีการทำเหมืองต่าง ๆ เช่นทองคำ โปร์แตส..ฯลฯ ที่คนไทยไม่มีโอกาสได้รับรู้ถึงภัยพิบัติแผ่นดินทรุด ที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง


จากปรากฏการณ์รัฐภัย ที่ประชาชนประเทศไทย ที่อำนาจเผด็จการสร้างซ้อน คือเผด็จการ การยึดอำนาจจากทหาร เฉลี่ย 6 ปีเศษ ต่อครั้ง มาตลอดประวัติการเมืองการปกครอง ของเราในแต่ละครั้งได้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นซับซ้อนที่ตรวจสอบไม่ได้ทวีคูณ บ้านเมืองยังเกิดความเสียหายเพราะบริหารงานไม่เป็น หลงผิดการสร้างสรรค์เลยกลายเป็นการบ่อนทำลาย ถึงขั้นเสียค่าโง่หลายครั้ง เสมือนเป็นการสมคบคิดเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างประโยชน์จากความโง่ แล้วผลักภาระให้ประเทศและประชาชนแบกรับ ครั้งล่าสุดเกิดความบ้าใช้ ม.44 ยึดเหมืองคำ ที่ก่อนหมดสัมประทานเหลือเพียง 3 ปี ทำให้ประเทศตกเป็นจำเลยต้องชดใช้มากว่า 30,000 (สามหมื่นล้าน)


ประชาชนไทยในภาวะวิกฤติทางการเมือง ที่ต้องแบกความซับซ้อนอำนาจเผด็จการ ที่ผนึกกันในการเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ คือจักรวรรดินิยม เผด็จการโบราณ เผด็จการทหาร จนประเทศเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ที่เรื้อรังสู่ภาวะวิกฤติทางสังคม เกิดความขัดแย้งขยายตัวตามมา จากการดิ้นรนเอาตัวรอดของแต่คนแต่ละครอบครัวที่ไม่พึงประสงค์ ถ้าขาดความคิดชี้นำทางการเมือง


ขอให้คนไทยมีสติตื่นรู้ เปลี่ยนแปลงประเทศด้วยมือของเราในโอกาสการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง สาปส่งเผด็จการทหาร คสช. ด้วยการผนึกกำลังเลือกพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยให้ชนะอย่างท่วมท้น ได้เป็นรัฐบาลใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ออกกฏหมายล้มล้างผลพวงรัฐประหารทั้งปวงในอดีต ออกคำสั่งนโยบายทำประชามติใช้ร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดมั่นหลักปรัชญาเป็นประชาธิปไตย แทนฉบับรัฐธรรมนูฐโจร ปี 60 เพื่อการปกครองประชาธิปไตยที่สมบูรญ์ นำประเทศสู่การสร้างรัฐสวัสดิการ


พลังชน
12-9-18

No comments:

Post a Comment