Friday, September 21, 2018

ลูกไม้ตื้น ๆ ของเผด็จการไทย กับระบบกล่าวหาของขบวนการ ยุติธรรมไทย...


ก็แค่พวกมันพยายามจะโยง ให้ ธนาธร มีชนักติดหลัง ตามสันดานของเผด็จการ และระบบยุติธรรมไทย
ที่ใช้ระบบกล่าวหา เป็นการใส่ร้ายนักต่อสู้ที่อยู่ฝ่ายประชาธิปตยเพียงเท่านั้น
ถุยส์...ลูกไม้ตื้น ๆ ของเผด็จการไทย
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/813637

No comments:

Post a Comment