Sunday, September 16, 2018

ผลประโยชน์ต่างตอบแทนจริงๆ อย่างว่าเมื่อรับเงินเจ๊กมาทำ รปห.

📌📌 แทนที่จะส่งเสริมเกษตรกร กลับส่งเสริมนายทุนผูกขาด ผลประโยชน์ต่างตอบแทนจริงๆ อย่างว่าเมื่อรับเงินเจ๊กมาทำรปห. ทุกอย่างจึงเอื้อประโยชน์กลับให้เจ๊ก โดยไม่สนใจว่าที่ผ่านมาเจ๊กคนนี้จะเอาเปรียบประชาชนขนาดไหน คนเลี้ยงไก่ ปลูกข้าวโพดให้เจ๊กต่างรู้ซึ้งกันดี นี่เจ๊กจะเอาที่นาประชาชนมาปลูกข้าว ให้ค่าเช่าที่เหมือนจะดูดี เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆ ที่ดินไม่ต้องซื้อ แถมได้กำหนด และผูกขาดราคาข้าวในอนาคตอีกต่างหาก แผนการเหนือชั้นจริงๆ 😜🤣😜🤣 เปิดออฟชั่นเช่าที่นาแปลงใหญ่ รับลูกซีพี-ห้างยักษ์ซื้อตรงแบ่งกำไร


ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-219146

No comments:

Post a Comment