Tuesday, September 4, 2018

พรรคการเมืองบนเส้นทางแห่งการปฏิรูป

พรรคการเมืองบนเส้นทางแห่งการปฏิรูป ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในงาน 20 ปีสถาบันพระปกเกล้าฯ พร้อมกับตัวแทนหลายพรรค ทั้งประชาธิปัตย์ เพื่อไทย ภูมิใจไทย รวมพลังประชาชาติไทย "แนวนโยบายพรรคจะอยู่ในหลัก 3 ป. คือ ปลดล็อก ปรับโครงสร้าง และเปิดโอกาส... 1.ปลดล็อก อะไรที่กดทับศักยภาพของประชาชน กฎหมายต่างๆ ที่เป็นข้อจำกัดที่ทำให้เราเดินหน้าได้อย่างเชื่องช้า เช่น กฎหมายที่เอื้อต่อการผูกขาดทางเศรษฐกิจต้องปลดออก 2.ปรับโครงสร้าง ยกตัวอย่างการปรับโครงสร้างการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการนั้นงบประมาณเยอะมาก แต่ถ้าวัดผลงานออกมาก็ต้องบอกว่าสอบตก อย่างนี้ต้องปรับ หรือการกระจายอำนาจ วันนี้อำนาจกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯเยอะและนานเกินไปแล้ว ต้องให้คนในต่างจังหวัดมีอำนาจในการจัดตัวเอง เราต้องทำให้รัฐราชการเล็กลง ให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คนที่มีศักยภาพในต่างจังหวัดได้เกิดขึ้น 3.เปิดโอกาส เราปฏิเสธหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังจะมาไม่ได้ ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม โลกาภิวัฒน์ การเปิดเสรีการค้า กำลังมา ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น จำเป็นต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือเปิดโอกาสให้สังคมไทยเท่าทันโลกาภิวัฒน์"

No comments:

Post a Comment