Monday, September 10, 2018

นายกฯ มหาเธร์ได้ไปอธิบายให้ชัดขึ้นที่ท่านจะไม่ยอมให้วีซ่าระยะยาวแก่ผู้เข้าอยู่อาศัยในโครงการหรูนี้


ท่านยังได้พูดเสริมอีกว่า “ในช่วงชีวิตของผม ได้พบเห็นพวกคนจีนที่ได้อพยพเข้ามาเลเซียในฐานะผู้ใช้แรงงาน พวกเขาจะเพาะและขายถั่วงอก และทำเต้าหู้ขาย; ตอนนั้น ชาวมาเลย์ที่ร่ำรวยจะจ้างคนจีนเป็น “อาม่า” ไว้เป็นพี่เลี้ยงของลูกๆ...ซึ่งต่อมาบรรดาลูกหลานจีนเหล่านี้ได้ประสบผลสำเร็จจนกลายเป็นเศรษฐีมากมายในแผ่นดินนี้”

น่าคิดสำหรับคนจีนรุ่นใหม่ที่ต่างกับคนจีนรุ่นเสื่อผืนหมอนใบที่เข้ามาเป็นกุลีทำงานหนัก หนีความยากจนข้นแค้นในแผ่นดินใหญ่ และประสบผลสำเร็จจนได้เป็นเศรษฐีในดินแดนสุวรรณภูมิ และอุษาคเนย์แห่งนี้ เพราะคนจีนรุ่นใหม่เติบโตมาเป็นลูกชายคนเดียวแบบจักรพรรดิ ที่ต่อสู้อย่างไม่มีปรานีปราศรัยหรือผูกผันกับเจ้าของแผ่นดินที่เขาเข้ามาตั้งรกรากใหม่ด้วยซ้ำ
อยากให้นายกไทย มีวิสัยทัศน์ เช่นคุณปู่มหาเดห์มั่ง ช่วยแชร์ต่อๆกันไป
No comments:

Post a Comment