Friday, October 12, 2018

ศาลทหารไม่ควรแสดงตัวว่าเป็นตัวแทนของทหารในการจัดการคนเห็นต่างทางการเมือง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อานนท์ นำพา
ศาลทหารไม่ควรแสดงตัวว่าเป็นตัวแทนของทหารในการจัดการคนเห็นต่างทางการเมืองหรือคนที่ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร โดยอาศัยการที่พลเรือนต้องขึ้นศาลทหารเป็นเครื่องมือ

ที่ควรเป็นคือการคืนอำนาจการพิจารณาคดีให้แก่ศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลพลเรือน และหากจะถือว่าคำสั่งของ คสช.เป็นกฎหมาย ก็ควรวินิจฉัยอรรถคดีไปด้วยความเป็นธรรม

ส่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าเรายังพอตั้งสติ ศาลทหารกำลังทำตัวเป็นกรรมการที่กดดัน ลิดรอนสิทธิ และตัดโอกาสในการต่อสู้คดีของจำเลยซึ่งเป็นพลเรือนในศาลทหาร เช่น การพิจารณาคดีลับ การห้ามเผยแพร่หรือวิจารณ์การดำเนินคดี การห้ามจดบันทึก ห้ามคัดสำเนาเอกสารในสำนวน ฯลฯ กระทั่งเลยเถิดไปออกกฎเพื่อปกป้องทหารที่มาเป็นพยานกล่าวหาพลเรือนในศาลทหารหรือปกปิดการให้การหรือพฤติการของทหารที่เมื่อสังคมวิจารณ์แล้วจะเห็นได้ว่าการดำเนินคดีเป็นไปในทางการเมืองและไม่สมเหตุสมผล

ตอนนี้การดำเนินคดีกับพลเรือนในศาลทหารกำลังดำเนินไปถึงจุดที่ศาลทหารกำลังจะกลายเป็นคู่ความฝ่ายตรงข้ามกับประชาชนเสียเอง

ต้องช่วยกันหยุดปรากฎการนี้ อย่าปล่อยให้อำนาจเผด็จการทหารมาทำลายกระบวนการยุติธรรม อย่าปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปถึงจุดที่ประชนไม่ยอมรับและปฏิเสธมัน

นี่คือความรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคม นี่คือความรับผิดชอบของสถาบันตุลาการทหาร

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีตุลาการทหารสักท่านเข้าใจ

ด้วยความเคารพต่อกฎหมายและเชื่อมันในมโนธรรมของคนเรียนกฎหมาย

อานนท์ นำภา
12 ตุลาคม 2561 DC

No comments:

Post a Comment