Friday, April 27, 2018

สานสืบอุดมการณ์วู๊ดไซด์ นิวยอร์ค และ นปช. ยูเอสเอ เปิดตัวกับโฉมใหม่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ... ชัยโย!!! โดย อเนก และ ดร.เพียงดิน

สานสืบอุดมการณ์วู๊ดไซด์ นิวยอร์ค และ นปช. ยูเอสเอ เปิดตัวกับโฉมใหม่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ... ชัยโย!!! โดย เอนก และ เพียงดิน

สถานีนปช. ยูเอสเอ สนับสนุนเสรีประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนสากล และไม่สนับสนุนการก่อการร้าย ความรุนแรง และการทำผิดกฎหมายและศีลธรรมจรรยาอันดีใด ๆ ทั้งสิ้น

เอาล่ะสิ'กอร์ปศักดิ์'แฉ 5 ปีรัฐบาลคสช.สร้างหนี้ 2 ล้านล้านบาท!

เอาล่ะสิ'กอร์ปศักดิ์'แฉ 5 ปีรัฐบาลคสช.สร้างหนี้ 2 ล้านล้านบาท! 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:14 น.         10 ก.ค.62 - นายกอร์ปศักดิ์...