Saturday, September 22, 2018

สำนึกอดีตที่ชนชั้นปกครองสกัดกั้น "จองจำสังคมไทยให้ล้าหลังตกเป็นเหยื่อจักรวรรดินิยม"

สำนึกอดีต  ที่ชนชั้นปกครองสกัดกั้น  จองจำสังคมไทยให้ล้าหลัง  ตกเป็นเหยื่อจักรวรรดินิยม

สวัสดีมิตรสหาย    ย่างเข้าเดือนเกิด  กันยายน  ปีนี้  ด้วยวัยที่ร่วงโรย  ได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์  ปัญญาชนที่ ก้าวหน้านายเทียนวรรณ ที่ได้เสนอระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย (พาเลียเมนท์)   ประเด็นขำต่อสังคม  ต้องติดคุกมากว่าสิบปีด้วยข้อหาหมิ่นทางการ(หมิ่นตราราชสีห์)   ต่อมาพระองค์เจ้า ปฤษฎางค์ฯและคณะ  ได้กราบทูลระบอบการปกครองประชาธิปไตย  ตอบสนองข้อปรึกษาของ ร.5   สร้างความโกรธ  ต้องลี้ภัยที่ศรีลังกา  ได้เดินทางกลับมาตายในแผ่นดินเกิด  หลังร. 5 สิ้นพระชนย์  ประเทศไทยได้ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ต่อเนื่อง  ถึงแม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ 24 เม.ย. 2475 เพื่อก้าวสู่ประชาธิปไตย  ในที่สุดระบอบการปกครองประชาธิปไตยก็ถูกทำลาย  คืนกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ใหม่)  หลังโค่นล้มคณะราษฎร  พ.ย. 2490   ท่ามกลางการพัฒนาการของสังคมโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง  พลังการผลิตของโลกได้เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ครั้งล่าสุดสู่ยุค 4.0 โลกได้ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์  ก้าวข้ามซากเดนความคิดศักดินาที่เหนี่ยวรั้งจองจำสังคมไทยให้เกิดความล้าหลังในสังคมโลก   ที่มันมีราคาต้องจ่ายด้วยความทุกข์ยากบ้าหลังของประชาชน    ที่เกิดจากความทับซ้อนกดทับจากชนชั้นปกครองที่มี จักรวรรดินิยมขี่ค่อมปล้นชิงความมั่งคั่งจากประเทศไทยทุกรูปแบบ

ประชาชนไทยที่ตื่นรู้  ก็ได้เคลื่อนไหวกอบกู้สังคมไทยให้ได้ประชาธิปไตยสืบต่อ จากปัญญาชน  เทียนวรรณ- พระองค์เจ้า ปฤษฎางค์  เมื่อร้อยกว่าปีก่อน  ถึงยุคกลุ่ม น้องโบว์  และเพื่อนมิตร  เรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง   เพราะตระหนักรู้ว่าในสังคมหลากหลายชนชั้น  ระบอบการปกครองประชาธิปไตย นั้น  จะเป็นพื้นที่นำความหลากหลายชนชั้นให้บรรลุศักยภาพ   เพื่อคัดกรองควบคุมตรวจสอบ  เพื่อสร้างสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้ามีขีดความสามารถในการแข่งขันกับชาวโลกได้   ตามวาระกติกาของระบอบการปกครองประชาธิปไตย   ที่เปิดโอกาสให้คนทุกคนที่มีความรู้ความสามารถ  มีโอกาสนำเสนอต่อสังคมเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ  หากได้เสียงข้างมาก   และระบบก็จะมีการถ่วงดุลตรวจสอบกัน  หากเกิดความผิดพลาดไม่ผ่านมติพ่ายแพ้ไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภา  ต้องลาออก  หรือยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่

การดำรงค์อยู่ของอำนาจรัฐเผด็จการ สืบทอดตั้งแต่โบราณ  ถ้าดีมีประโยชน์มีคุณค่า  ประเทศของเราคงเป็นประเทศมหาอำนาจ   ไม่ต้องเป็นหนี้สาธารณะ ถึง 6 ล้านๆ  ประชาชนต้องแบกรับ  และยังมีหนี้แต่ละครัวเรือนที่กดทับอีก    จากประเทศที่ร่ำ่รวยด้วยทรัพยากร  และทำเลประเทศ   ที่ควรจะเป็นดอกผลให้ประชาชนอยู่ดีกินดี   หากได้คนที่มีความรู้ความสามารถการบริหาร ก็จะสามารถสร้างรัฐสวัสดิการ   ไม่ต้องตกอยู่ในสภาพยากจน ข้าวยากหมากแพงอย่างนี้

การปกครองของชนชั้นปกครองเผด็จการไทย   ได้สมคบคิด  ให้ต่างชาติเข้ามากอบโกยทรัพยากรตั้งแต่ในอดีตย้อนกลับไปนับร้อยปี  ตั้งแต่  ป่าไม้  เหมืองแร่ต่าง ๆ  จนมาถึงปัจจุบันที่ทำการขุดแก๊ส  และน้ำมันที่ได้ทำการปล้นชิงไปจากแผ่นไทยในขณะนี้  มากว่า 7000 บ่อ  ที่ปีชะเทศไทยได้ค่าตอบแทนไม่ถึง 30%   ต่ำ่ที่สุดในโลก แต่ขายประชาชนในราคาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่นำเข้าจากประเทศไทย  และยังจะเสียค่าโง่ที่เผด็จการไทย ใช้ ม. 44 ไปยึดเหมืองทอง  และกำลังต้องชดใช้อีกให้บริษัทต่างชาติอีก ไม่น้อยกว่าสามหมื่นล้านบาท

ประเทศภายใต้การปกครองเผด็จการ   ที่ทำการปล้นชิงประเทศทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องด้วยโครงสร้างอำนาจรัฐ  มาเป็นร้อยปี  ท่ามกลางคนส่วนใหญ่ที่หลับใหลกราบไหว้ชนชั้นปกครอง   เป็นต้นเหตุของความทุกข์ยาก  ที่คนไม้ใกล้ฝั่งได้แต่ปลงสังเวท  ลำเลียงความรันทดใจออกมานำเสนอให้คนที่ได้มีโอกาสอ่าน หวังว่าจะเกิดตาสว่างแทนยาหยอดตา


 พลังชน
22 -9 -18

Friday, September 21, 2018

ลูกไม้ตื้น ๆ ของเผด็จการไทย กับระบบกล่าวหาของขบวนการ ยุติธรรมไทย...


ก็แค่พวกมันพยายามจะโยง ให้ ธนาธร มีชนักติดหลัง ตามสันดานของเผด็จการ และระบบยุติธรรมไทย
ที่ใช้ระบบกล่าวหา เป็นการใส่ร้ายนักต่อสู้ที่อยู่ฝ่ายประชาธิปตยเพียงเท่านั้น
ถุยส์...ลูกไม้ตื้น ๆ ของเผด็จการไทย
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/813637

Thursday, September 20, 2018

ฎีกาหลงยุค ถวายคืนพระราชอำนาจ บั่นคอ ประยุทธ์แอนด์เดอะแก็งค์ โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 21กย61

ฎีกาหลงยุค ถวายคืนพระราชอำนาจ บั่นคอ ประยุทธ์แอนด์เดอะแก็งค์ โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 21กย61

https://youtu.be/0aHedr66bNY

https://youtu.be/9SokNzq1luk

https://youtu.be/diP_t37h0i0

ลิ้งค์ฎีกาฯ ตามคลิปนี้

https://drive.google.com/file/d/1AVYCEMhrx1R2Ujf93DQRYjbQPbruRjRk/view---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

Copyright notice:

This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

_________________________________________________________________

Tuesday, September 18, 2018

ในโอกาสครบรอบ 12 ปีนี้ "ผมขอเปิดอกว่าผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง"
ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน และข้อความ

12 ปี จาก 19 กันยายน 2549 ถึง 19 กันยายน 2561วันนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองวางใจให้เป็นกลาง แล้วหลับตานึกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ ท่านคิดว่าประเทศไทยเจริญขึ้นแล้วหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษา ระบบราชการบริการประชาชน ยาเสพติด การสาธารณสุข กระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจของท่านเองรวมถึงความสุขของท่านและคนรอบตัวท่าน สุดท้ายคือศักดิ์ศรีประเทศและความภูมิใจของท่าน

เรามีการปฏิวัติ 2 ครั้งใน 12 ปี ปฏิวัตินายกฯที่เป็นพี่น้องกันและได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย แน่นอนมีคนได้ดีและร่ำรวยจากการปฏิวัติทั้ง 2 ครั้ง แต่คนที่แย่ลงในหลายมิติมีมากกว่า และไม่สำคัญเท่ากับประเทศไทยที่เรารักถูกมองแย่ลงในสายตาคนทั้งโลก เราถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะหันหน้ามาปรึกษาหารือกันเพื่อบ้านเมือง หรือว่าเราจะตะแบงฟาดฟันกันฝ่ายเดียว ทั้งๆที่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นที่ต่างกัน ชอบไม่เหมือนกัน บางคนต้องถึงกับชีวิต บางคนเจ็บป่วย บางคนติดคุก บางคนถูกกลั่นแกล้งทางธุรกิจ ทางอาชีพและตำแหน่งหน้าที่ราชการ จนอยากจะตะโกนแรงๆ ว่าเราคนไทยด้วยกันไม่ใช่หรือ


แล้ววันนี้เราช้ำกันพอแล้วหรือยัง ประเทศช้ำพอแล้วหรือยัง รอยยิ้มของไทยที่เรียกว่ายิ้มสยามหายไปไหนหมด แล้วเราจะอยู่กันแบบนี้ ในขณะที่โลกเขากำลังเอาสมองไปคิดค้นสิ่งใหม่ นำความเจริญให้ประเทศเขาแต่เรากำลังล้าหลังในทุกๆด้าน ถ้าเราเปิดใจกว้าง ไม่เป็นกบน้อยในกะลา เราจะรู้ว่าเราต้องปรับปรุงและพัฒนาอีกเยอะ เทคโนโลยีที่ทั้งโลกกำลังใช้ประโยชน์มันกำลังจะไล่ล่าประเทศที่ปรับตัวไม่ทันและไม่คิดปรับตัว

ในโอกาสครบรอบ 12 ปีนี้ ผมขอเปิดอกว่าผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นผมต้องสูญเสียความสุข ความอบอุ่นในครอบครัวผม ที่พ่อแม่ลูกเราอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นมาตลอด ต้องมาพรากจากกัน ผมเสียใจที่คนที่รักผม สนับสนุนผมถูกรังแก แต่คงไม่เสียใจเท่าประเทศที่ผมรัก แผ่นดินที่ผมเกิด และเติบโตมา ซึ่งครั้งหนึ่งได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี ต้องมาตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ ถึงแม้ว่าผมมีอายุที่กำลังก้าวเข้าปีที่ 70 แล้ว แต่ผมเสียดายประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 12 ปีที่ออกมา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ 12 ปี แล้วยังไม่ลืมผม ยังส่งผ่านความรักความปรารถนาดีมาถึงกันเสมอมา สุดท้ายนี้ผมขออโหสิกรรมให้กับทุกคนที่ให้ร้ายกลั่นแกล้งผมมา ณ ที่นี้ด้วยMonday, September 17, 2018

มีเรื่องสนุก เรื่องใหม่อีกแล้ววววววว

มีเรื่องสนุก เรื่องใหม่อีกแล้ววววววว
เครื่องจับระเบิด GT200 .....กรมราชองครักษ์ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย และชนะแล้ว
แล้วหน่วยงานอื่นๆ ล่ะ มูลค่าความเสียหาย มากมาย
ทำไม ยังเฉย เก็บเงียบกันหมด
GT200
ศาลแพ่งสั่งให้ บ.เอวีเอแซทคอมฯ ชดใช้เงินกรมราชองครักษ์ 9 ล้าน
พร้อมค่าทนายความ 2 หมื่น เหตุเครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้
บ.เอวีเอแซทคอมฯ ยื่นฎีกา สู้คดีขายเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด จีที 200
แต่ ศาลฎีกาฯ ยกคำร้อง ขอฎีกา ด้านโฆษก กห.ปัดให้ความเห็นขอดูคำพิพากษาก่อน

Sunday, September 16, 2018

ผลประโยชน์ต่างตอบแทนจริงๆ อย่างว่าเมื่อรับเงินเจ๊กมาทำ รปห.

📌📌 แทนที่จะส่งเสริมเกษตรกร กลับส่งเสริมนายทุนผูกขาด ผลประโยชน์ต่างตอบแทนจริงๆ อย่างว่าเมื่อรับเงินเจ๊กมาทำรปห. ทุกอย่างจึงเอื้อประโยชน์กลับให้เจ๊ก โดยไม่สนใจว่าที่ผ่านมาเจ๊กคนนี้จะเอาเปรียบประชาชนขนาดไหน คนเลี้ยงไก่ ปลูกข้าวโพดให้เจ๊กต่างรู้ซึ้งกันดี นี่เจ๊กจะเอาที่นาประชาชนมาปลูกข้าว ให้ค่าเช่าที่เหมือนจะดูดี เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆ ที่ดินไม่ต้องซื้อ แถมได้กำหนด และผูกขาดราคาข้าวในอนาคตอีกต่างหาก แผนการเหนือชั้นจริงๆ 😜🤣😜🤣 เปิดออฟชั่นเช่าที่นาแปลงใหญ่ รับลูกซีพี-ห้างยักษ์ซื้อตรงแบ่งกำไร


ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-219146

มันเอาพี่แน่! นคร มาฉิม ปูดรับข้อความเตือนให้ระวังตัวให้มากขึ้น มีคนจ้องทำร้าย


มันเอาพี่แน่! นคร มาฉิม ปูดรับข้อความเตือนให้ระวังตัวให้มากขึ้น มีคนจ้องทำร้าย

https://www.matichon.co.th/politics/news_1133694